การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

ใบอนุญาตทำงานและการเข้าเมือง

บริษัท ลีกัล สปิริต เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำใบอนุญาตการทำงาน และการจัดทำวีซ่าประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทยตามความต้องการของลูกความ ซึ่งเราให้บริการแก่องค์กรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ซึ่งเรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้บริการแก่ลูกความรวมถึงการให้คำแนะนำที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการเหล่านี้

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เราให้บริการแก่ลูกความซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจรถยนต์ของประเทศญี่ปุ่นและของโลกในการทำใบอนุญาตทำงานและการขอวีซ่าให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเหล่านั้น
  • บริษัทได้ให้บริการแก่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจด้านสุขภาพจากประเทศมาเลเซียการทำใบอนุญาตทำงานและการขอวีซ่าให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเหล่านั้น