การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

ภาษี

ลีกัล สปิริต ได้ให้บริการในด้านการเป็นที่ปรึกษาทางภาษีและการอุทธรณ์ภาษีให้กับลูกความหลายรายที่ประกอบธุรกิจและมีปัญหาในประเด็นทางภาษี ซึ่งเราให้คำแนะนำที่ช่วยให้ลูกความได้รับความเป็นธรรมและได้รับประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินการทางภาษีไม่ว่าจะเป็นลูกความที่เป็นบริษัทในด้านธุรกิจพลังงาน ธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา รวมถึงเรามีทีมนักกฎหมายที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญทางกฎหมายภาษีโดยเฉพาะประกอบกับมีทีมที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาษีที่คอยให้คำปรึกษาให้กับลูกความทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เป็นตัวแทนให้กับบริษัทน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของประเทศในการอุทธรณ์ภาษีกว่า 100,000,000 บาท