การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เราผสมผสานทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มาเป็นเวลายาวนาน

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการและการเจรจาซื้อขายที่ดินมูลค่ากว่าหนึ่งพันล้านบาท ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ของกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ของประเทศไทย
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายหนึ่งของประเทศไทยในการพัฒนาพื้นที่โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ในการเจรจากับชุมชนเพื่อดำเนินโครงการจัดสรรที่ดิน
  • เป็นตัวแทนในการจัดหาพื้นที่จำนวนหลายพันไร่เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อการวิจัยของสถาบันวิจัยสำคัญองค์กรหนึ่งของประเทศไทย