การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

พลังงาน

ลีกัล สปิริต ได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับบริษัทธุรกิจด้านพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ลงทุนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เราให้คำแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต การลงทุน และการป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อบังคับตามกฎหมาย โดยลูกความของเราเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรป รวมถึงประเทศไทย รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในการลงทุนที่เกี่ยวกับการจัดหาพื้นที่ แหล่งเงินทุน ในการก่อสร้างด้านธุรกิจพลังงาน

นอกจากนั้น เรายังมีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้างและการลงทุนในด้านพลังงานทางเลือกด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ในการลงทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนกว่า 3,000,000,000 บาท
  • ดำเนินการขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกให้กับกับบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา