การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ลีกัล สปิริต ให้บริการกับลูกความที่มีความประสงค์จะคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ เราให้คำแนะนำและดำเนินการในการยื่นขอจดทะเบียนแก่ลูกความทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นเรายังมีทีมทนายความในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของลูกความ ซึ่งถือเป็นอีกการบริการหนึ่งของเราต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของลูกความ

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • เป็นตัวแทนในการจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ของนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นในการคิดค้นอุปกรณ์ไฟฟ้า
  • เป็นตัวแทนในการเจรจาในกรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการแพทย์ของข้าราชการระดับสูงท่านหนึ่งของประเทศไทย