การบริการ

ลีกัล สปิริต เป็นบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายด้านการทำธุรกรรมทางการค้า การระงับข้อพิพาทและการฟ้องคดี การให้บริการเกี่ยวกับทางทะเบียนขององค์กรธุรกิจ การประสานงานราชการ กฎหมายการลงทุนในประเทศ AEC ด้านการให้บริการคดีครอบครัวและมรดก และลูกความส่วนบุคคล ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นที่จะให้บริการด้วยความมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสดในทุก ๆ รายละเอียดของการทำงาน ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเลือกการบริการตามหัวข้อด้านล่างนี้

การทำธุรกรรมทางการค้า

ลีกัล สปิริต ได้ให้บริการในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปรับโครงสร้างขององค์กรธุรกิจให้แก่ลูกความหลายรายที่ประกอบธุรกิจอยู่ในหลายๆ วงการ

เราให้บริการกับลูกความที่เป็นบริษัทต่างชาติซึ่งมาจากหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน สิงคโปร์ และอีกหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงลูกความชาวไทยที่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศและได้มีการลงทุนร่วมกับบริษัทต่างชาติทั้งในด้านการลงทุนและการผลิต

ลูกความของเราหลายรายเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในประเทศของตนเอง โดยเรามีทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการให้บริการกับลูกความทั้งหลายจนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจำนวนมาก

ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมา
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการทางทะเบียนในการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยในการเข้าควบรวมกิจการและดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนในการควบรวมกิจการ โดยมีมูลค่าในการควบรวมกิจการหลายพันล้านบาทจนสำเร็จลุล่วง
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการในการเจรจาทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัทด้านสื่อโฆษณาชั้นนำของไทยซึ่งเป็นบริษัทมหาชนจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นกว่า 200,000,000 บาท จนสำเร็จลุล่วง