บุคลากร

ติดต่อ

  • โทร. : +662-694-1462-3
  • แฟกซ์ : +662-694-1688
  • อีเมล์ :  sunsanee@lscfirm.com

นางศันสนีย์ วงศ์พิศาล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด

ประวัติการศึกษา

  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

LANGUAGES:

    ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ