ข่าวสารและสิ่งพิมพ์

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดผ้าป่าและหล่อพระสิวลี พระอรหันต์แห่งโชคลาภ

2021-02-27

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดผ้าป่าและหล่อพระสิวลี พระอรหันต์แห่งโชคลาภ โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดวชิรธรรมาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสรณ์ 200 ปีรัชกาลที่ 4