ข่าวสารและสิ่งพิมพ์

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และ คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ

2021-02-19

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และ คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเข้ารับผ้าไตร เพื่อนำไปทอดผ้าป่า ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดวชิรธรรมาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสรณ์ 200 ปีรัชกาลที่ 4