ข่าวสารและสิ่งพิมพ์

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และ คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ร่วมทอดกฐิน ณ วัดวชิรธรรมาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสรณ์ 200 ปีรัชกาลที่ 4

2020-10-11

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร (ประธานคณะกรรมการ) คุณสหัทธยา ใจสมุทร (กรรมการ) ในการก่อสร้าง อุโบสถ วัดวชิรธรรมาวาส หรือ วัดเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชานุสรณ์ 200 ปีรัชกาลที่ 4  ได้ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดวชิรธรรมาวาส  โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติศาสนกิจแทน เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี  และยังมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และบุคคลสำคัญอีกมากมาย ร่วมในพิธีดังกล่าว  ซึ่งในงานพิธีทอดกฐิน วัดวชิรธรรมาวาส ประจำปี 2563 ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญในพิธี เป็นเงินรวม ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท