ข่าวสารและสิ่งพิมพ์

คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัดได้เป็นวิทยากรรับเชิญ ในงานอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2020-09-17

คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้เป็นวิทยากรรับเชิญ ในงานอบรมหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ" (Thai Overseas Investment Support Center) รุ่น 18  ซึ่งบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ข้อควรระวังในการจัดทำเอกสารความตกลงต่างๆ ในต่างประเทศ" (Guidelines for Entering into International Agreements) สำหรับรุ่น 18 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันพฤหัสที่ 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมฮิลตัน กรุงเทพ (Hilton Sukhumvit Bangkok)

โดยผู้เข้ารับฟังการบรรยายและผู้ที่ประกอบธุรกิจได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการในการจัดทำเอกสารความตกลงหรือสัญญาต่างๆ ตลอดจนถึงข้อควรระมัดระวังก่อนลงนามในสัญญา อีกทั้งยังได้เรียนรู้ข้อสัญญาที่สำคัญต่างๆ ในสัญญา โดยหัวข้อในการบรรยายนั้น ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ 

  • กระบวนการก่อนเข้าสู่การทำสัญญา (Pre-Contractual Stage)
  • กระบวนการลงนามในสัญญา (Contractual Stage)
  • กระบวนการภายหลังการลงนามในสัญญา (Post-Contractual Stage)


ทั้งนี้ การบรรยายมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำเอกสารความตกลงหรือสัญญาต่างๆ การทำสัญญาให้แก่ผู้เข้ารับฟังการบรรยายได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเอกสารความตกลงหรือสัญญาต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายสามารถนำใช้ในการประกอบธุรกิจต่อไป