ข่าวสารและสิ่งพิมพ์

บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และบริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2019-05-17

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2562 คุณเกียรติเกริกไกร  ใจสมุทร และคุณสหัทธยา  ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และบริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีรังสิต และคุณปราณี กุรุพินฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ โดย บริษัทลีกัล สปิริต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดีและเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเป็นทุนในการศึกษา 


จำนวนทุนละ 10,000 บาท จำนวน 2 ทุน  โดยผู้ที่ได้รับทุน ได้แก่

  1. นางสาวจุฑารัตน์  วาแสนดี  นักศึกษาระดับชั้นปีที่  4
  2. นายกิตติพศช์  วุฒิเจริญภูรี  นักศึกษาระดับชั้นปีที่  2