ข่าวสารและสิ่งพิมพ์

2019-05-17

บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และบริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด ได้มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร และคุณสหัทธยา ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ
2019-02-14

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการบริการ ทางวิชาการแก่สังคม ชุดรายการกฎหมายเพื่อประชาชน ช่วงบัลลังก์คุณธรรม ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อการบริการทางวิชาการแก่สังคม
2018-10-12

คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ และคุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เข้ารับรางวัล “เหมราช” ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๑ บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นต้นแบบแห่งปี

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คุณเกียรติเกริกไกร ใจสมุทร กรรมการผู้จัดการ และคุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด เข้ารับรางวัล “เหมราช” ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี
2018-10-06

คุณสหัทธยา ใจสมุทร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีกัล สปิริต จำกัด และบริษัท เอสเอ็มอี ลีกัล สปิริต จำกัด

ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ข้อควรระวังในการจัดทำเอกสารความตกลงต่างๆ ในต่างประเทศ"จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
            /     11