ร่วมงานกับบริษัท

บริษัท ลีกัล สปิริต มีความสนใจนักกฎหมายที่จะเข้ามาร่วมงานกับบริษัทของเรา
หากคุณเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง และอยาก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ และเพื่อความสำเร็จของคุณในฐานะนักกฎหมายคนรุ่นใหม่
ที่จะมีโอกาสได้ทำงานกฎหมายที่มีความหลากหลาย และเป็นโอกาสที่จะสร้าง
ความมั่นคงให้กับวิชาชีพของคุณ
หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา, ลีกัล สปิริต, สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวนริศรา สมนวล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อีเมล์ : narissara@lscfirm.com